ReglementAlgemene voorwaarden:


1. Het dansseizoen loopt van september t/m juni.


2. Betaling van de lesgeld geschiedt door automatische incasso.


3. Tijdens schoolvakanties in het dansseizoen wordt er geen les gegeven. In deze periodes blijft het lesgeld ongewijzigd.


4. Tijdens de lessen kunnen foto's en filmopnames gemaakt worden voor publicitaire doeleinden.Ouders die leerlingen inschrijven bij De ballet studio geven hiervoor automatisch toestemming. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat per mail laten weten.


5. Het is zonder de toestemming van de leiding van de balletschool niet toegestaan foto's en video's te maken tijdens optredens.


6. Inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier. Hiermee verklaart de inschrijver akkoord te gaan met de huisregels en de algemene voorwaarden van De ballet studio.


7. Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden via e-mail. U krijgt via de e-mail een bevestiging van de opzegging. Mondeling beëindigen van het lidmaatschap via een docent is niet mogelijk. Opzeggen kan telkens voor de eerste van de maand. De opzegtermijn is één kalendermaand.


8. De ballet studio is niet verantwoordelijk voor het kwijt raken van persoonlijke spullen. 

9. Indien een leerling een les niet kan volgen (bijv. door ziekte) is het mogelijke deze les op een ander moment in te halen. Overleg dit wel altijd eerst met de docent.
︎De Ballet studio huisregels  

︎kledingvoorschriften

︎Privacy Verklaring